Mapa učnih dosežkov

 1. NATEČAJ MUD 2017
 2. NATEČAJ MUD 2016
 3. Kaj Mapa učnih dosežkov sploh je?
 4. Aktualno - Mapa učnih dosežkov 3.0
 5. Rezultati natečaja  za najboljšo mapo učnih dosežkov 2014
 6. Arhiv Map učnih dosežkov (2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008)
 7. Learning Achievement Portfolio 


NATEČAJ MUD 2017

Oglejte si razpis in plakat za natečaj MUD 2017. Objavljen je bil že v začetku šolskega leta 2016/17, da bodo dijaki in njihovi mentorji imeli dovolj časa za pripravo map. Rok za oddajo je 5. april 2017.


NATEČAJ MUD 2016

8. junija 2016 smo na Centru RS za poklicno izobraževanje podelili priznanja dijakom, ki so svoje mape učnih dosežkov poslali na razpis za najboljšo mapo učnih dosežkov. Podelitve so se udeležili dijaki, njihovi mentorji in starši. Zbrane sta pozdravila direktor CPI g. Elido Bandelj in g. Aleš Dremel, direktor Centra za poslovno usposabljanje, ki je bil eden od sponzorjev podelitve. O ključnih poudarkih mape učnih dosežkov je spregovorila ga. Jelka Čop, vodja aktivnosti za pripravo mape učnih dosežkov na CPI. Za prijetno glasbeno spremljavo na kitari pa je poskrbela dijakinja Koservatorija za glasbo in balet v Ljubljani Maja Kralj pod mentorstvom prof. Antona Černuglja.

 

 

 


Najprej smo podelili posebne zahvale mentorjem dijakov: Darji Mavrin in Joži Peternelj z Biotehniškega centra Naklo, Sonji Miklaužič s Srednje frizerske šole v Ljubljani ter Veroniki Cvetko in Petri Pižmoht s Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti v Celju. Mentorji so z nami delili svoje izkušnje z mapo učnih dosežkov ter vsi po vrsti izpostavili dodano vrednost priprave tega dokumenta.

Sledil je vrhunec dogodka – podelitev pohval in priznanj dijakom. Vse mape, ki so prispele na natečaj, so bile zelo dobre, zato smo vsem sodelujočim dijakom podelili pohvale ter jim pripravili povratno informacijo o njihovih mapah. Izbrali in posebej nagradili pa smo seveda tudi najboljše.

Priznanje in nagrado za posebne dosežke sta prejela dva dijaka:

Anja Krajnc Osenar, BC Naklo

Aljaž Kos, Srednja frizerska šola Ljubljana

Priznanja in nagrade za tri najboljše mape učnih dosežkov pa so prejeli:

3. mesto: Anja Fajfar, Šola za horikulturo in vizualne umetnosti Celje

 

Iz utemeljitve:

»V mapi Anje Fajfar je predstavljen bogat in raznolik nabor aktivnosti, ki služijo kot argument navedenim kompetencam. Velika dodana vrednost te mape je refleksija, ki spremlja skoraj vse predstavljene dosežke in zaokroža mapo na tak način, da dobi bralec celostno informacijo, tako vizualno kot tudi vsebinsko. V besedilnem delu je največkrat tudi razložen razvoj posamezne kompetence, razdelani pa so tudi konkretni elementi, ki jih s fotografije ni moč razbrati.

Mapa je izjemen oblikovni dosežek, deluje vedro, polna je igrivih elementov, ki vsako stran naredijo unikatno, hkrati pa drži oblikovno enotno strukturo vse do konca. Zelo posrečeno je, da se mapa zaključi z razmislekom o osebnih ciljih.«

2. mesto: Anja Ovčak, Srednja frizerska šola Ljubljana

Nekaj izsekov:

 

  

Iz utemeljitve:

»Mapa Anje Ovčak na bralca zagotovo naredi čisto poseben vtis tako z oblikovnega kot z vsebinskega vidika. V njej so prikazane raznolike kompetence, ki so tudi zelo dobro vsebinsko povzete. Slike oziroma sklopi slik so komentirani, da lahko bralec lahko dobi celostno informacijo o predstavljenem izdelku. Še zlasti pohvalni so povzetki (Suma sumarum), ki kažejo na razmislek tako o pridobljenih znanjih kot tudi osebnem napredku. Zelo pohvalen je tudi prikaz procesa nastanka izdelkov, ki kaže izdelek od zasnove, prek realizacije, do končne uporabe ter odziva iz medijev.

Mapa s svojo privlačno in dodelano obliko že sama po sebi dokazuje, da gre za izredno kreativno, pa tudi natančno osebo, ki se svojih projektov loti z veliko odgovornostjo.«

1.    mesto: Katja Matko, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

Nekaj izsekov:

 


 


 

Iz utemeljitve:

»Mapa Katje Matko je izjemna zaradi dobre utemeljitve kompetenc, zlasti z vidike osebne refleksije ter z vidika prikaza razvoja kompetenc. Mapa na nek način kompetence prikaže tako procesno (napredek na nekem področju) kot tudi z vidika končnega izdelka (fotografije izdelkov). Korak naprej naredi tudi pri utemeljitvi računalniške kompetence, saj poda samooceno obvladovanja posameznih programov (na podoben način so grafično prikazane tudi osebnostne lastnosti).

Mapa je oblikovno domiselna in posrečena, mestoma preseneti (fotografija mentorice poleg spremnega pisma, prikaz sedmerih inteligenc s pomočjo fotografij, ki ponazarjajo omenjeno kompetenco).

Poudariti je treba, da je bila to edina od prispelih map na natečaju 2016, ki je kompetence izrecno poimenovala, slikovno podkrepila in jih tudi vsebinsko utemeljila.«

 

Nagrajenci, od leve proti desni: Mira Lavtar, Tea Štefan, Anja Krajnc Osenar, Aljaž Kos, Anja Fajfar, Anja Ovčak, Katja Matko.

Nagrade za udeležence natečaja so prispevali:

Nacionalni center Europass,

Center za poslovno usposabljanje,

Krka

in Refernet Slovenija.

Kaj Mapa učnih dosežkov sploh je?

Mapa učnih dosežkov iz leta v leto bolj prerašča prvotni namen, ki je bil zbiranje dokazil za priznavanje znanja, in vedno bolj postaja pomemben spodbujevalec spremljanja napredka dijaka. Dijake spodbuja k razmišljanju  in načrtovanju svojih ciljev, uči pravilno shranjevati in pravilno označevati dokumente ter spodbuja razmislek o tem , kako in s katerimi izdelki,  posnetki, nastopi oziroma drugimi dokazili bi svoje kompetence lahko potrdili. 

Mapa učnih dosežkov 3.0

 • je interaktivna,
 • je razbita na posamične delovne liste, kar omogoča sestavljanje individualnih map,
 • omogoča poljubno ter enostavno večkratno izpolnjevanje istega delovnega lista,
 • priročnik in tehnična pomoč sta dostopna z enim samim klikom,
 • dodani so novi delovni listi …

MUD 3.0 SESTAVLJAJO JO NASLEDNJI DELOVNI LISTI:


Za tiste, ki zaradi najrazličnejših razlogov še vedno uporabljate papirnato različico, smo pripravili prenovljeno strnjeno različico Mape učnih dosežkov 3.0 /2012 in Priročnika za učitelje.
Pripravo gradiv je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Rezultati natečaja za najboljšo mapo učnih dosežkov 2014

Na natečaj za najboljšo mapo učnih dosežkov smo prejeli večje število map. Veseli nas, da se kvaliteta map dviguje, razlike med njimi manjšajo.

Poročilo

Najboljše mape učnih dosežkov v letu 2014 so:


Learning Achievement Portfolio

Save Save Save Save Save