Tiskarstvo in mediji

Tiskarji so bili nekoč črni umetniki. Črni od tiskarskih barv so tiskali knjige za redke izbrance. Danes tiskarji niso več umazani, smisel za stroje, lepoto in natančnost pa potrebujejo enako kot nekoč. Njihovi izdelki ter izdelki knjigovezov in kartonažerjev so dostopni vsem nam.  Za vse te poklice se je mogoče izobraziti v programih Grafični operater in Grafični tehnik.

Nekoč so tiskali predvsem na papir, danes pa si skoraj ne moremo zamisliti materiala, na katerega ne bi mogli tiskati. Še več. Danes komuniciramo v virtualnih svetovih. A tudi tam veljajo ista pravila stavljenja, uporabnosti in estetike. Priprava za tisk, prav tako pa za sodobne digitalne medije, kot je denimo priprava spletnih strani, je delo medijskega tehnika.

Poleg tega se v programu Medijski tehnik dijaki usposabljajo tudi za poklic medijskega asistenta, ki se lahko zaposli kot del ekipe v televizijski hiši ali drugih podjetjih s področja medijske produkcije.

Oseba za stike:
dr. Alenka Turičnik