Študijske skupine v šolskem letu 2006/07

Delovna praksa

Ekonomija

Gospodarsko poslovanje

Naravoslovje in poznavanje blaga

Podjetništvo

Poslovna matematika

Praktični pouk

Projektno delo

Računovodstvo

Učno podjetje