Izobraževalni programi

Za področje tekstilstva in usnjarstva se trenutno po šolah izvajajo le izobraževalni programi za področje konfekcije, ki pa vključuje tudi možnost za področje vzdrževanja tekstilij.

Na tem področju je kar veliko sprememb, saj smo tudi tu vključili prenovo izobraževalnih programov.

Programi so prenovljeni  po novih Izhodiščih za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja. Cilj je bil posodobiti izobraževalne programe, jih čim bolj prilagoditi potrebam trga in narediti bolj privlačne ter čim bolj navajati na samostojnost. Programi so modularnozgrajeni, imajo odprti kurikul in praktično usposabljanje z delom.

V nižjem poklicnem izobraževanju se izvaja izobraževanje v programu Preoblikovalec tekstilij in se z njim pridobi naziv poklicne izobrazbe Preoblikovalec/preoblikovalka tekstilij. Ta program se izvaja prvič v šolskem letu 2011/12.

Temeljno strokovno izobraževanje v triletnem srednjem poklicnem izobraževanju poteka po prenovljenem izobraževalnem programu Izdelovalec oblačil in se z njim pridobi naziv poklicne izobrazbe Izdelovalec/izdelovalka oblačil.

V srednjem strokovnem izobraževanju poteka po novem izobraževalnem programu Ustvarjalec modnih oblačil in se z njim pridobi naziv strokovne izobrazbe Ustvarjalec/ustvarjalka modnih oblačil.

Prva generacija po obeh programih se je začela izobraževati v šolskem letu 2007/08 in se sedaj izvaja peto leto. Posebnost teh dveh programov je, da imata nekatere strokovne module iste.

Po srednjem poklicnem izobraževanju je možno nadaljevanje izobraževanja v poklicno tehniškem izobraževanju in sicer v izobraževalnem programu Ustvarjalec modnih oblačil. Ta program je bil sprejet na Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje v oktobru 2008.

Za izobraževanje na področju tekstilstva so naslednji izobraževalni programi:

Stopnja izobraževanja
Izobraževalni programi
Naziv pridobljene izobrazbe

Nižje poklicno izobraževanje

Preoblikovalec tekstilij
Preoblikovalec tekstilij (GLU, GJM)

Preoblikovalec/preoblikovalka tekstilij

Srednje poklicno izobraževanje

Izdelovalec oblačil
Izdelovalec oblačil (GLU, GJM)

IIzdelovalec/izdelovalka oblačil 

Srednje strokovno izobraževanje

Ustvarjalec modnih oblačil

Ustvarjalec/ustvarjalka modnih oblačil 

Poklicno - tehniško izobraževanje

Ustvarjalec modnih oblačil
Ustvarjalec modnih oblačil (GLU, GJM)

Ustvarjalec/ustvarjalka modnih oblačil