Izobraževanje učiteljev

Izobraževanja iz strokovnih vsebin večinoma potekajo v okviru študijskih skupin. Seminarje izpeljemo s pomočjo različnih izvajalcev oziroma strokovnjakov, predvsem s predstavniki strokovnih institucij, vrhunskimi strokovnjaki, predstavniki delodajalcev in seveda učitelji, ki so polni bogatih izkušenj.
Učitelji si lahko glede na lastne želje in potrebe izberejo tudi izobraževanje na seminarjih, ki jih ponuja Katalog programov stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. Vsak učitelj ima dovolj možnosti, da glede na lastni interes izbere vsaj še kakšen program za izpopolnjevanje metodično-didaktičnega znanja. Izobraževanje se organizira tudi za šolske kolektive.