Šole, ki izvajajo programe

Po izobraževalnih programih na področju tekstilstva izobražujejo naslednje šole:

Ime šole
Naslov šole Telefon
Programi, ki jih šola izvaja

Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Muta

Koroška cesta 53

2366 Muta

02/887 92 50

Ustvarjalec modnih oblačil

Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko Celje 

Ljubljanska c.17 3000 Celje

03/428 22 12

Ustvarjalec modnih oblačil

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana

Ptujska ul.6 1000 Ljubljana

01/280 53 00

Ustvarjalec modnih oblačil 

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Vojkova c.74 1000 Ljubljana

01/580 05 00

Izdelovalec oblačil (GLU, GJM)

Ustvarjalec modnih oblačil (PTI) (GLU, GJM)

Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora

Cesta Dolenjskega odreda 19 1294 Višnja Gora

01/788 78 24

Izdelovalec oblačil