Tematske konference

Center RS za poklicno izobraževanje ob koncu prvega leta izvajanja projektov v podporo uvajanju novih izobraževanih programov organizira niz tematskih konferenc. Pri tem sodeluje z Ministrstvom za šolstvo in šport, Zavodom RS za šolstvo in z vodstvi projektov s pomočjo katerih se na šolah uvajajo novi izobraževalni programi (MUNUS 2, UnisVET, Biotehnika 2). Cilj tematskih konferenc je predstaviti in analizirati opravljeno delo v iztekajočem se šolskem letu ter ob usmeritvah Centra RS za poklicno izobraževanje okrepiti skupno delo v letu 2009/10.

Objavljamo programe in gradiva tematskih konferenc: