Gradiva za učitelje

Center RS za poklicno izobraževanje je v preteklih letih tudi ob podpori projektov Evropskega socialnega sklada razvij vrsto gradiv, ki so nastala vzporedno s prenovo izobraževalnih programov in predvsem ob izkušnjah poskusnega uvajanja izobraževalnih programov. Ob tem dodajamo še poročila spremljanja in evalvacije uvajanja novih izobraževalnih programov, ki pokrivajo različna področja in vsebujejo vrsto pomembnih ugotovitev za nadaljnje razvojno delo.

Splošna gradiva

Odprti in izvedbeni kurikulum

Ključne kompetence

Praktično izobraževanje

  • Povezovanje praktičnega izobraževanja v šoli in na delovnem mestu
  • Drugo vmesno poročilo o poteku poskusnega izvajanja izobraževalnega programa Avtoserviser, priloge Č – F (2006)
    • Priloga Č: Poročilo o spremljanju praktičnega izobraževanja - analiza in interpretacija vprašalnika za dijake
    • Priloga D: Poročilo o spremljanju praktičnega izobraževanja - analiza in interpretacija vprašalnika za mentorje 
    • Priloga E: Poročilo o spremljanju praktičnega izobraževanja - analiza in interpretacija intervjujev z učitelji praktičnega izobraževanja
    • Priloga F: Poročilo o spremljanju praktičnega izobraževanja - analiza in interpretacija intervjujev z organizatorji praktičnega izobraževanja v delovnem procesu

Ocenjevanje in zaključnih izpiti

Priznavanje znanja

Podpora učenju dijaka

Zagotavljanje kakovosti