TEMATSKA KONFERENCA

Izvedbeni kurikul z odprtim kurikulom

1. Pozdravni nagovor - Metka Zevnik, direktorica CPI

2. Skupni cilji uvajanja programov poklicnega in strokovnega izobraževanja - Darko Mali, CPI

3. Izvedbeni kurikul - implementacija (odprta vprašanja, dileme in problemi ter naslednji koraki v razvoju) - Anica Justinek, CPI

4. Ključne kompetence - dr. Branko Slivar, Zavod RS za šolstvo

5. Odnos srednješolcev do podjetništva - mag. Janez Damjan

6. Timsko poučevanje - Katja Pavlič Škerjanc, Zavod RS za šolstvo

7. Učne situacije - Saša Grašič, CPI (drugi del)

8. Timsko poučevanje v učni situaciji - primer dobre prakse - Branko Polanec, Šolski center Ptuj

9. Sodelovalno učenje v učni situaciji  s področja hortikulture - primer dobre prakse - Štefanija Kos Zidar, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

10. Timsko delo - primer dobre prakse - dr. Snežana Kocijančič, Srednja zdravstvena šola Ljubljana

11. Struktura odprtega kurikula – Marija Šibanc, CPI

12. Šolski center Velenje - primer dobre prakse - Tone Gams, Šolski center Velenje

13. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor - primer dobre prakse - Karolina Petr, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

14. Izvedbeni kurikul - izvedena implementacija v okviru konzorcijev - do 1.6.2009

  • BIOTEHNIK - Ivanka Federnsberg - Turinek in Andreja Gerčer , Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
  • UNIS – VET - Dušan Vodeb, Srednja upravno administrativna šola Ljubljana
  • MUNUS II - Adrijana Špacapan, TŠC Nova Gorica

15. Delavnice