PROMOCIJA POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA

Pozdravni nagovor - Elido Bandelj, direktor CPI

Skupni cilji uvajanja programov poklicnega in strokovnega izobraževanja - Darko Mali, CPI

Uveljavljanje in spodbujanje poklicnega in strokovnega izobraževanja – izhodišča za izvajanje aktivnosti - mag. Miha Lovšin, CPI

Poročila konzorcijev o delu v 2009 in plan v 2010

Aktivno oglaševanje - mag. Jaka Lenardič, direktor agencije za komuniciranje ENKI

Primeri dobre prakse:

Diskusija:

  • Promocija izobraževalnih programov, šol in poklicev na spletu - Stanje in iskanje novih idej    

Diskusija:

Zaključki