TEMATSKA KONFERENCA

Zagotavljanje kakovosti in samoevalvacija

  1. Pozdrav ga. Metke Zevnik, direktorice CPI
  2. Okvir zagotavljanja kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju; Evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti – Darko Mali, CPI
  3. Predstavitev dela v projektu MUNUS 2 – Miran Papež, ŠC Velenje
  4. Predstavitev dela v projektu UnisVET – Gabrijela Jošt, ESIC Kranj
  5. Predstavitev dela v projektu Biotehnika 2 – Jasna Kržin Stepišnik, BIC Ljubljana
  6. Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij – Mihaela Zavašnik Arčnik,ŠR
  7. Delavnice
  • CELOVIT SISTEM VODENJA KAKOVOSTI
  • ŠOLSKA KOMISIJA ZA KAKOVOST IN POROČILO O KAKOVOSTI
  • PODROČJA IN PRISTOPI SAMOEVALVACIJE