Izobraževalni programi

 

Stopnja izobraževanja Izobraževalni programi

Srednje poklicno izobraževanje

Grafični operater
Grafični operater (prilagojen za gluhe in naglušne dijake ter za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami)

Srednje strokovno izobraževanje

Grafični tehnik
Grafični tehnik (prilagojen za gluhe in naglušne dijake ter za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami)
Medijski tehnik
Medijski tehnik (prilagojen za gluhe in naglušne dijake ter za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami)

Poklicno - tehniško izobraževanje

Grafični tehnik PTI
Grafični tehnik PTI (prilagojen za gluhe in naglušne dijake ter za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami)

 Oseba za stike:
dr. Alenka Turičnik
Višja svetovalka področja I