Učna gradiva

Potrjeni učbeniki:

  • I. Molek, ADOBE INDESIGN CS4, za module Tipografija in reprodukcija ter Grafični reprodukcijski sistemi v programu Medijski tehnik, TZS
  • L. Golob, F. Pezdevšek, GRAFIČNI IN MEDIJSKI PROCESI, za modul Grafični in medijski procesi v programih Grafični tehnik in Medijski tehnik, DZS
  • M. Bešlič, FOTOGRAFSKA IN VIDEOTEHNIKA, za modula Izražanje s sliko in zvokom ter Snemanje in montaža v programu Medijski tehnik, samozaložba

Podrobnejše informacije so na voljo v Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole

Posodobljene informacije o potrjenih učbenikih in učbenike lahko poiščete tudi v Izviru znanja, spletni knjižnici za poklicno in strokovno izobraževanje.


Nekatera ostala učna gradiva: