Varovanje okolja

Varovanje okolja je širok pojem, ki zajema varovanje voda, zemlje in zraka, ravnanje z odpadki, komunalne storitve in vzdrževanje infrastruktur. Vsa ta področja se združujejo v gospodarski panogi, ki v zadnjih letih beleži zelo visoko stopnjo rasti, še posebej na področju zbiranja in predelave odpadkov. Zato se posveča strokovnosti kadrov v panogi vedno večjo pozornost. Razvijamo kvalifikacijsko strukturo panoge, ki bo osnova za oblikovanje nekaterih novih programov usposabljanja in izobraževanja na teh področjih.  

Oseba za stike:
Igor Leban