Izobraževalni programi
 

Stopnja izobraževanja
Izobraževalni programi, Izobraževanje za poklice

Srednje poklicno izobraževanje

dimnikar

Srednje strokovno izobraževanje

okoljevarstveni tehnik

Višje strokovno izobraževanj

varovanje okolja in komunala - Inženir/inženirka varovanja okolja in komunale

 

 

Nacionalne poklicne kvalifikacije

vzdrževalec/vzdrževalka cest
cestni preglednik/preglednica
upravljalec/upravljalka strojev in naprav za ravnanje z odpadki
manipulant/manipulantka odpadkov
manipulant/manipulantka z nevarnimi odpadki

 

 

Mojstrski nazivi

dimnikarski mojster