Študijske skupine

Vloga študijskih skupin se je v zadnjih letih precej spremenila, vseeno pa to obliko sodelovanja učiteljev stroke ohranjamo z namenom, da bi preko njih organizirali izobraževanja v stroki in izmenjavo izkušenj in dobrih praks pri izvajanju prenovljenih izobraževalnih programov.

Sodelovanje učiteljev stroke je na področju okoljevarstva organizirano v študijski skupini Varstvo okolja.