beniki

Za področje varovanja okolja so na voljo naslednji učbeniki:

  • J. Sterže, Varovanje okolja, učbenik , Celje, Fit media, 2010
  • A. Viler Kovačič, Okoljevarstvena zakonodaja, učbenik, Celje, Fit media, 2010
  • M. Roš, J. Panjan, Gospodarjenje z odpadnimi vodami, učbenik, Celje, Fit media, 2012
  • D. Drev, J. Čuvan, Okoljevarstvene tehnologije, učbenik, Celje, Fit media, 2013
  • J. Zore, Gospodarjenje z odpadki, učbenik, Celje, Fit media, 2015
  • M. Knez, G. Lojen, N. Torelli, Materiali in okolje, učbenik, Celje, Fit media, 2016