Višješolski študijski program

Avtoservisni menedžment

Splošni del

Katalogi znanja:

Balet

Splošni del

Katalogi znanja:

Bionika

Splošni del

Katalogi znanja:


Ekonomist

Ekonomist

Elektroenergetika

Splošni podatki

Študijski program

Katalogi znanja:

Elektronika

Splošni podatki

Študijski program

Katalogi znanja:

Fotografija (od šol.l. 2010/11 dalje)

Splošni podatki

Študujski program

Katalogi znanja:

Geotehnologija in rudarstvo

Splošni del s predmetnikom

Katalogi znanja:

Gostinstvo in turizem (od šol.l. 2010/11 dalje)

Splošni podatki

Študijski program

Katalogi znanja:

Gozdrastvo in lovstvo

Splošni podatki o programu 2010
Splošni podatki o programu 2010 – redakcija 2014 (redakcija 143. seja SSPSI, 14.3.2014)

Študijski program

Katalogi znanja:

Gradbeništvo

Splošni podatki

Študijski program

Katalogi znanja:

Hortikultura

Splošni del s predmetnikom

Katalogi znanja:

Informatika

Splošni podatki

Študijski program

Katalogi znanja:


Kozmetika (2017)

Študijski program


Katalogi znanja:

Kozmetika (2009)

Splošni podatki

Študijski program

Študijski program (redakcija 134. seja SS PSI, 17.12.2012)

Študijski program (Od študijskega leta 2015/2016 dalje)

Katalogi znanja:

Lesarstvo

Splošni podatki

Študijski program

Katalogi znanja:

Logistično inženirstvo

Splošni del s predmetnikom

Katalogi znanja:

Medijska produkcija (od šol.l. 2010/11 dalje)

Splošni podatki

Študijski program

Katalogi znanja:

Mehatronika

Splošni podatki
Študijski program

Katalogi znanja:

Naravovarstvo (2009)

Splošni podatki
Študijski program

Katalogi znanja:

Oblikovanje materialov (od šol.l. 2010/11 dalje)

Splošni podatki

Študijski program

Katalogi znanja:

Organizator socialne mreže

Splošni del s predmetnikom

Splošni del s predmetnikom (Redakcija, 144. seja 22.11. 2013)

Katalogi znanja:

Policist

Splošni del

Katalogi znanj


Poslovni sekretar

Poslovni sekretar

Računovodstvo – zasebni

Splošni del in študijski program

Snovanje vizualnih komunikacij in trženja

Splošni del

Katalogi znanj:

Strojništvo

(redakcija programa, 145. seja SS PSI, 14. 3. 2014)

Splošni podatki

Katalogi znanja:


Telekomunikacije

Splošni podatki
Študijski program

Katalogi znanja:

Ustni higienik

(od šolskega leta 2016/2017 dalje)

Splošni del

Katalogi znanja:


Ustni higienik

 Splošni del s predmetnikom

Katalogi znanja:

Upravljanje podeželja in krajine

 Splošni del s predmetnikom

Katalogi znanja:

Varovanje

Splošni del

Študijski program (Od študijskega leta 2015/2016 dalje)

Katlogi znanj:

Varstvo okolja in komunala

Splošni podatki

Študijski program

Katalogi znanja:

Velnes

Splošni podatki

Študijski program

Velnes – zasebni program

Živilstvo in prehrana

Splošni del s predmetnikom

Katalogi znanja: