Seznam javnoveljavnih višješolskih študijskih programovŠtudijsko leto 2020/2021

Avtoservisni menedžment

Splošni podatki

Splošni del programa

Katalogi znanja:

Balet (Uradni list št. 6/2015)

Splošni del

Katalogi znanja:

Bionika (Uradni list št. 102/2011)

Splošni del

Katalogi znanja:


Ekonomist (Uradni list št. 117/2007)

Ekonomist

Elektroenergetika (Uradni list št. 117/2007)

Splošni podatki

Študijski program

Katalogi znanja:

Elektrotehnika (začetek izvajanja programa s š. l. 2021/2022)

Splošni in posebni del

Splošni podatki

Katalogi znanj:


Elektronika (Uradni list št. 117/2007)

Splošni podatki

Študijski program

Katalogi znanja:

Fotografija (Uradni list št. 79/2010)

Splošni podatki

Študujski program

Katalogi znanja:

Geotehnologija in rudarstvo (Uradni list št. 117/2007)

Splošni del s predmetnikom

Katalogi znanja:

Gostinstvo in turizem (Uradni list št. 79/2010)

Splošni podatki

Študijski program

Katalogi znanja:

Gozdrastvo in lovstvo (Uradni list št. 8/2019 in 79/2010)

Splošni podatki o programu 2010
Splošni podatki o programu 2010 – redakcija 2014 (redakcija 143. seja SSPSI, 14.3.2014)

Študijski program

Katalogi znanja:

Gradbeništvo (Uradni list št. 117/2007)

Splošni podatki

Študijski program

Katalogi znanja:

Hortikultura (Uradni list št. 43/2007)

Splošni del s predmetnikom

Katalogi znanja:

Informatika (Uradni list št. 117/2007)

Splošni podatki

Študijski program

Katalogi znanja:


Komerciala - zasebni program

Splošni del programa

Katalogi znanja:

Kozmetika (Uradni list št. 17/2017)

Študijski program


Katalogi znanja:

Lesarstvo (Uradni list št. 117/2007)

Splošni podatki

Študijski program

Katalogi znanja:

Logistično inženirstvo (Uradni list št. 117/2007)

Splošni del s predmetnikom

Katalogi znanja:

Medijska produkcija (Uradni list št. 79/2010)

Splošni podatki

Študijski program

Katalogi znanja:

Mehatronika (Uradni list št. 117/2007)

Splošni podatki
Študijski program

Katalogi znanja:

Naravovarstvo (Uradni list št. 19/2010)

Splošni podatki
Študijski program

Katalogi znanja:

Oblikovanje materialov (Uradni list št. 79/2010)

Splošni podatki

Študijski program

Splošni podatki (Dopolnitev programa, 175. seja SS PSI, 20. 12. 2019)

Študijski program (Dopolnitev programa, 175. seja SS PSI, 20. 12. 2019)

Katalogi znanja:

Organizator socialne mreže (Uradni list št. 117/2007)

Splošni del s predmetnikom

Splošni del s predmetnikom (Redakcija, 144. seja 22.11. 2013)

Katalogi znanja:

Policist (Uradni list št. 5/2012)

Splošni del

Katalogi znanj


Poslovni sekretar (Uradni list št. 117/2007)

Poslovni sekretar

Računovodstvo – zasebni (Uradni list št. 101/2015)

Splošni del in študijski program

Snovanje vizualnih komunikacij in trženja (Uradni list št. 86/2013)

Splošni del

Katalogi znanj:

Strojništvo (Uradni list št. 117/2007)

(redakcija programa, 145. seja SS PSI, 14. 3. 2014)

Splošni podatki

Katalogi znanja:


Telekomunikacije (Uradni list št. 117/2007)

Splošni podatki
Študijski program

Katalogi znanja:

Ustni higienik (Uradni list št. 9/2016)

(od šolskega leta 2016/2017 dalje)

Splošni del

Katalogi znanja:

Upravljanje podeželja in krajine (Uradni list št. 43/2007)

 Splošni del s predmetnikom

Katalogi znanja:

Varovanje (Uradni list št. 47/2011)

Splošni del

Študijski program (Od študijskega leta 2015/2016 dalje)

Katlogi znanj:

Varstvo okolja in komunala (Uradni list št. 117/2007)

Splošni podatki

Študijski program

Katalogi znanja:

Velnes (Uradni list št. 86/2013)

Splošni podatki

Študijski program

Velnes – zasebni program (Uradni list št. 5/2011)

Živilstvo in prehrana (Uradni list št. 43/2007)

Splošni del s predmetnikom

Katalogi znanja: