Seznam preteklih višješolskih študijskih programov


Balet (Uradni list št. 63/2005)

(od študijskega leta 2006/07, izteče se 30.9.2015)


Komercialist (Uradni list št. 1/2000 in 4/2002)

(od študijskega leta 2001/02, izteče se 30.9.2008)


Računovodja (Uradni list št. 73/2004)

(od študijskega leta 2001/02, izteče se 30.9.2008)

  • Študijski program


Poštni promet (Uradni list št. 84/1998 in 4/2002)

(od študijskega leta 1999/00, izteče se 30.9.2008)


Elektroenergetika (Uradni list št. 59/96 in 4/2002)

(od študijskega leta 1996/97, izteče se 30.9.2008)


Elektronika (Uradni list št. 59/96 in 4/2002)

(od študijskega leta 1996/97, izteče se 30.9.2008)


Fotografija (Uradni list št. 117/2007)

(od študijskega leta 2008/09, izteče se 30.9.2011)

  • Študijski program


Rudarstvo in geotehnologija (Uradni list št. 36/1999 in 4/2002)

(od študijskega leta 1999/00, izteče se 30.9.2008)


Gostinstvo in turizem (Uradni list št. 117/2007)

(od študijskega leta 2008/09, izteče se 30.9.2011)

  • Študijski program


Turizem (Uradni list št. 59/96 in 91/1198 in 4/2002)

(od študijskega leta 1996/97, izteče se 30.9.2008)


Gostinstvo (Uradni list št. 59/96 in 91/98 in 4/2002)

(od študijskega leta 1996/97, izteče se 30.9.2008)


Gradbeništvo (Uradni list št. 49/1997 in 4/2002)

(od študijskega leta 1997/98, izteče se 30.9.2008)


Vrtnarstvo (Uradni list št. 1/2004)

(od študijskega leta 2004/05, izteče se 30.9.2008)


Informatika (Uradni list št. 3/2003)

(od študijskega leta 2003/04, izteče se 30.9.2008)

  • Študijski program


Kozmetika (Uradni list št. 79/2010)

(od študijskega leta 2010/11, izteče se 30.9.2018)

Katalogi znanja:


Lesarstvo (Uradni list št. 48/2000 in 4/2004)

(od študijskega leta 2000/01, izteče se 30.9.2008)


Promet (Uradni list št. 72/01 in 4/02)

(od študijskega leta 2001/02, izteče se 30.9.2008)


Medijska produkcija (Uradni list št. 117/2007)

(od študijskega leta 2008/09, izteče se 30.9.2011)

  • Študijski program


Multimediji (Uradni list št. 4/2002)

(od študijskega leta 2002/03, izteče se 30.9.2008)

  • Študijski program


Mehatronika (Uradni list št. 101/2004)

(od študijskega leta 2004/05, izteče se 30.9.2008)

  • Študijski program


Oblikovanje materialov (Uradni list št. 117/2007)

(od študijskega leta 2008/09, izteče se 30.9.2011)


Poslovni sekretar (Uradni list št. 91/1998 in 4/2002)

(od študijskega leta 1999/00, izteče se 30.9.2008)


Strojništvo (Uradni list št. 59/1996 in 4/2002)

(od študijskega leta 1996/97, izteče se 30.9.2008)


Telekomunikacije (Uradni list št. 81/1998 in 4/2002)

(od študijskega leta 1999/00, izteče se 30.9.2008)


Ustni higienik (Uradni list št. 117/2007)

(od študijskega leta 2008/09, izteče se 30.9.2017)


Ustni higienik (Uradni list št. 102/2001 in 4/2002)

(od študijskega leta 2003/04, izteče se 30.9.2008)

Katalogi znanja:

Kmetijstvo (Uradni list št. 48/2000 in 4/2002)

(od študijskega leta 2000/01, izteče se 30.9.2008)


Komunala (Uradni list št. 83/2000 in 4/2002)

(od študijskega leta 2000/01, izteče se 30.9.2008)


Velnes (Uradni list št. 79/2010 in 5/2011)

(od študijskega leta 2011/12, izteče se 30.9.2015)


Živilstvo (Uradni list št. 47/97 in 4/2002)

(od študijskega leta 1997/98, izteče se 30.9.2008)