Zaposlovanje


Prosto delovno mesto
Datum objave na Zavodu za zaposlovanje
Rok za prijavo
Razpis
Višji Svetovalec področja III- delo na programu ESS: » Prenova poklicnega izobraževanja
08. 05. 2017
13. 05. 2017
Razpis
Višji Svetovalec področja III- delo na programu ESS: » Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja. 20.4.2017
28.4.2017
Razpis 
Višjega svetovalca III – delo na projektu Erasmus+: EQAVET 20.4.2017 28.4.2017 Razpis
 

 

 


Kontakt:
Maja Gubenšek

Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save