Predstavitev programov

Na področju zasebnega varovanja se dijaki lahko izobražujejo samo na nivoju srednjega strokovnega izobraževanja v programu Tehnik varovanja. 

Stopnja izobraževanja
Izobraževalni program
Naziv pridobljene izobrazbe

Srednje strokovno izobraževanje

Tehnik varovanja

Tehnik/tehtnica varovanja

Poklicno tehniško izobraževanje

Tehnik varovanja

Tehnik/tehtnica varovanja

Programa Tehnik varovanja SSI in Tehnik varovanja PTI sta bila v letu 2013 prenovljena. Prenovljena programa se začneta izvajati s šolskim letom 2014/2015.
Več o področju in posameznih programih si lahko preberete v poklicnem kažipotu in spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Oseba za stike:
mag. Metod Češarek
Višji svetovalec področja I