Izobraževalni programi

V Sloveniji se v zdravstvu, farmaciji in kozmetiki izvajajo naslednji izobraževalni programi:

Stopnja izobraževanja Izobraževalni programi Naziv pridobljene izobrazbe
Srednje poklicno izobraževanje Bolničar-negovalec Bolničar-negovalec/bolničarka negovalka
Srednje strokovno izobraževanje Zdravstvena nega
Kozmetični tehnik
Tehnik laboratorijske biomedicine
Zobotehnik
Srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik
Srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik
Tehnik/tehnica laboratorijske biomedicine
Zobotehnik/zobotehnica

Poklicno tehniško izobraževanje Zdravstvena nega Srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik
Višješolsko izobraževanje Kozmetika
Velnes
Kozmetik/kozmetičarka
Organizator/ organizatorka poslovanja v velneški dejavnosti

Več o področju in posameznih programih si lahko preberete v poklicnem kažipotu in spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.