Zdravstvo in kozmetika

Zdravstvena nega

Nosilka zdravstvene nege in oskrbe v Republiki Sloveniji je diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik (dipl. m. s. / dipl. zn.) ali krajše medicinska sestra, ki ima zaključen visokošolski študij zdravstvene nege, pri čemer študijski program v celoti upošteva Evropsko direktivo za regulirane poklice št. 2005/36/ES, ter ji/mu je ustrezen organ podelil pravico za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti. Medicinska sestra je strokovnjakinja na področju zdravstvene nege in oskrbe za celostno zdravstveno obravnavo posameznikov in skupin, ki avtonomno prevzema naloge in odgovornosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega varstva, področju socialnega varstva in šolstva. Je samostojna strokovnjakinja v negovalnem timu in članica zdravstvenega tima, v katerem z drugimi strokovnjaki sodeluje v zdravstveni obravnavi pacienta.

Srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik je sodelavec v zdravstveni negi in oskrbi v Republiki Sloveniji. Ima zaključen srednješolski strokovni izobraževalni program zdravstvene nege (4 letni program). Srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik sodeluje z medicinsko sestro ter z drugimi strokovnjaki v zdravstveni obravnavi pacienta. V skladu s svojo strokovno usposobljenostjo izvaja zdravstveno nego v okviru svojih poklicnih aktivnosti. Temeljna odgovornost srednje medicinske sestre/srednjega zdravstvenika je strokovno in odgovorno izvajanje in sodelovanje v zdravstveni negi za zdrave, obolele, invalidne ter umirajoče posameznike v vseh starostnih obdobjih.

Na področju zdravstvene in socialno-varstvene oskrbe sodeluje v negovalnem timu tudi bolničar negovalec z zaključenim poklicnim izobraževalnim programom (3 leta).

V programu srednjega strokovnega izobraževanja Zdravstvena nega, si udeleženci pridobijo naziv strokovne izobrazbe srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik. Prenovljeni program je nadomestil dotedanji program Tehnik zdravstvene nege, po katerem so kandidati pridobili naziv tehnik/tehtnica zdravstvene nege.

Ime in naziv pridobljene izobrazbe v programu Bolničar negovalec, se s prenovo programa v letu 2008 nista spreminjala.

Laboratorijska biomedicina

Tehnik laboratorijske biomedicine se usposobi za delo v laboratorijih medicinske biokemije, za delo v hematoloških in patoloških laboratorijih, na transfuziologiji ter v mikrobioloških laboratorijih. Poleg poklicnih kompetenc za delo v navedenih laboratorijih v zdravstvu, v času šolanja pridobi tudi ključne kompetence za delo in življenje, kot so etika in komunikacija ter ustrezna zakonodaja v zdravstvu, varovanje zdravja in drugo.

Poklicno kariero lahko gradi v zdravstvenih ustanovah v različnih laboratorijih kot: asistent/asistentka transfuzijske medicine, asistent/asistentka medicinske biokemije, asistent/asistentka medicinske mikrobiologije, asistent/asistentka laboratorijske patologije

Zobotehnika

Zobotehnik je zdravstveni delavec, ki je usposobljen za vrsto zahtevnih strokovnih del v laboratorijski stomatoprotetiki. Izdeluje fiksne in snemne zobne nadomestke. Delo, ki ga opravlja zobotehnik, je odgovorno, ustvarjalno, filigransko, unikatno. Poklic je primeren za tista dekleta in fante, ki imajo dobro razvite ročne spretnosti, smisel za estetsko oblikovanje, harmonijo in prefinjen občutek za barve. Zobotehnik mora imeti veselje za delo z ljudmi in za ljudi. Zobotehnik po opravljeni poklicni maturi opravlja delo v zobotehničnih laboratorijih, kjer izdelujejo različne snemne in fiksne zobne nadomestke.

Kozmetika

Kozmetični tehnik se usposobi za načrtovanje kozmetičnih postopkov pri zdravi koži na osnovi pregleda in prepoznavanja kože, za uporabo kozmetičnih izdelkov in aparatur pri izvajanju kozmetične nege telesa ter kozmetične nege obraza. Kozmetični tehnik spozna zgradbo in delovanje človeškega telesa, posebej še zgradbo in delovanje kože. Zna delati s stranko in ima do nje profesionalen odnos ter upošteva poklicno etiko. Kozmetični tehnik se lahko zaposli v kozmetičnih salonih ali wellness centrih kot kozmetičar/ka, maser/ka, pediker/ka, maniker/ka ali vizažist/ka.


Oseba za stike:
Metod Češarek
Višji svetovalec področja III