Živilstvo in veterina

Živilstvo je zelo široko področje predelave živil od slaščičarstva, mlinarstva, pekarstva, mlekarstva, mesarstva, predelave sadja in zelenjave, izdelave najrazličnejših pijač od brezalkoholnih do piva, vina in žganih pijač, izdelave izdelkov hitre hrane in oljarstva, od majhnih obrtnih obratov do avtomatizirane industrijske proizvodnje.

Za prav vse panoge je pomembno dobro poznavanje surovin, dobre higienske prakse, varstva pri delu, prehrane, senzorike, mikrobiologije, pakiranja in logistike. Poleg tega vsak poklicni program zajema tudi specializirana živilska znanja oziroma kompetence, ki so opisane pri vsakem programu posebej.


Tudi področje veterine sledi razvoju stroke zato novi program veterinarski tehnik ohranja širino predhodnega programa in je usklajen z evropskimi veterinarskim asistentom.

Oseba za stike:
Jelka Čop
Višja svetovalka področja I