Šole, ki izvajajo programe

V Sloveniji je pet srednjih šol, na katerih poteka poklicno in strokovno izobraževanje na področju živilstva in veterine.

Šola
Kontaktni podatki
Programi

IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA

Park mladih 3, Maribor

direktor: mag. Midhat Mulaosmanović

telefon: 02/320 86 00

e-naslov: midhat.mulaosmanovic@guest.arnes.si

spletni naslov: http://www.icp-mb.si/

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Slaščičar

Pek

Mesar

Živilsko prehranski tehnik-PTI

Živilstvo in prehrana

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR

Cesta na kmetijsko šolo 9, Šentjur

direktor: mag. Branko Šket

telefon: 03/ 746 29 00

 e-naslov: Branko.Sket@guest.arnes.si

spletni naslov: www.sc-s.si

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Slaščičar

Živilsko prehranski tehnik PTI

Živilstvo in prehrana

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA

Ižanska cesta 10, Ljubljana

Živilska šola

Ižanska cesta 10, Ljubljana

Gimnazija in veterinarska šola

Cesta v mestni log 47, Ljubljana

direktorica: Jasna Kržin-Stepišnik

telefon: 01/280 76 00

e-naslov: jasna.krzin-stepisnik@guest.arnes.si

spletni naslov: http://www.bic-lj.si/

 

ravnateljica: Tatjana Šček Prebil

e-naslov: tatjana.scek@guest.arnes.si

spletni naslov: http://www.bic-lj.si/zs/

 

ravnateljica: Marjana Mastinšek Šuštar

e-naslov: marjana.mostinsek-sustar@guest.arnes.si

spletni naslov: http://www.gvs.bic-lj.si/

 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Slaščičar

Pek

Mesar

Živilsko prehranski tehnik

Živilsko prehranski tehnik (PTI)

Živilstvo in prehrana

Veterinarski tehnik

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO

Strahinj 99, 4202 Naklo

Srednja šola

direktor: Marijan Pogačnik

e-naslov: marijan.pogacnik@guest.arnes.si

ravnateljica: Andreja Ahčin

e-naslov: andreja.ahcin@guest.arnes.si

telefon tajništvo: 04/277 21 00

e-naslov: info@bc-naklo.si

spletni naslov: http://www.bc-naklo.si/

 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Slaščičar

Pek

Živilsko prehranski tehnik

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA

BIOTEHNIŠKA ŠOLA ŠEMPETER

Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Novi Gorici

ravnateljica: Barbara Miklavčič Velikonja

telefon: 05/393 43 00

e-naslov: barbara.miklavcic-velikonja@guest.arnes.si

spletni naslov: http://web.tsc.si/bios/

e-naslov: bios@tsc.si

 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Slaščičar

Živilsko prehranski tehnik-PTI

SREDNJA BIOTEHNIŠKA ŠOLA

Vrbanska 30

2000 Maribor

ravnatelj: Anton Krajnc

telefon: 02/235 37 00

e-naslov: info@s-bts.mb.edus.si

spletni naslov: http://www.s-bts.mb.edus.si/

 

Veterinarski tehnik

GRM NOVO MESTO–

CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA;

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

Sevno 13

8000 Novo mesto

Direktor: Tone Hrovat

e-naslov: tone.hrovat@guest.arnes.si


Ravnateljica: Vida Hlebec

e-naslov: vida.hlebec@guest.arnes.si

Telefon: 073934700

spletni naslov: http://www.ksgrm.net/

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Slaščičar