Študijske skupine

Na področju živilstva in veterine deluje 9 študijskih skupin, ki povezujejo učitelje vsebinsko sorodnih strokovnih področij.  Srečanja omogočajo izmenjavo izkušenj med šolami, izobraževanje na strokovnem področju v okviru različnih seminarjev in spremljanje novosti na poklicnem in izobraževalnem področju.

Ime/področje dela študijske skupine
Vodja
Šola

PREHRANA

Jasna Komerički

IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA

Park mladih 3, Maribor

MESARSTVO

Rosvita Arzenšek Pinter

IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA

Park mladih 3, Maribor

MIKROBIOLOGIJA, LABORATORIJSKE ANALIZE

Alenka Hmelak Gorenjak

IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA

Park mladih 3, Maribor

MLEKARSTVO

Tatjana Šubic

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO

Strahinj 99, 4202 Naklo

PEKARSTVO

Darko Hercog

IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA

Park mladih 3, Maribor

POVEZOVANJE ZNANJ V ŽIVILSTVU

Darja Mavrin

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO

Strahinj 99, 4202 Naklo

SLAŠČIČARSTVO

Darinka Gostenčnik

IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA

Park mladih 3, Maribor

TEHNOLOGIJA SADJA, VRTNIN IN PIJAČ

Vanja Šubic

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO

Strahinj 99, 4202 Naklo

VETERINARSTVO

Tine Eleršek

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA

Cesta v Mestni log 47, Ljubljana